Đ.

Đặng Thông Phong, một đời đam mê…

Một đời đam mê…
Một bản lãnh thực tài…
Một phong cách tông sư khiêm nhường hòa ái…

Chúng tôi gặp nhau vào những năm 60 tại Sài Gòn. Lúc đó tôi còn đang theo học Judo tại Vũ Thuật Học Đường của Thầy Watanabe Haruyoshi, còn Đặng Thông Phong thì sinh hoạt trong võ đường Aikido của Thầy Đặng Thông Trị tại góc đường Phan Thanh Giản.
Xem tiếp