Trang giới thiệu các Đạo đường Hiệp Khí Đạo trong / ngoài nước

Thông tin và hình ảnh được tìm kiếm từ các nguồn khác nhau nên đôi khi không được cập nhật chính xác. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, vui lòng thông báo cho #AikidoTenshinkaiCOM qua mục Liên hệ hoặc trang Facebook nhé. Xin cảm ơn!

Tất cả
Bình Thuận
Hà Nội
Khánh Hòa
Lâm Đồng
Sài Gòn

Aikido Tenshinkai Hải Phòng

Aikido Thế Giới Võ Thuật

Aikido Bình Thạnh

Aikido Nhà thiếu nhi Tỉnh Khánh Hòa (Tenshinkai)

Aikido Thanh Niên Quảng An (Tenshinkai)

Aikido Nhân Tâm – JinShin (Tenshinkai)

Aikido Bình Thuận (Tenshinkai)

Aikido Thanh Tâm (Tenshinkai)

AikidoKids.VN (Tenshinkai)

Aikido Tenshinkai Hoa Sen

Aikido Lý Tự Trọng (Tenshinkai)

Aikido Tôn Đức Thắng (Tenshinkai)

Aikido Trần Quốc Toản (Tenshinkai)


Cảm ơn bạn chia sẻ cảm nhận về bài viết!